LightWEB
LightWeb
Rognplanting i Kratlan
 
                                                                                       
 
23.10.2017            
Rognplanting i Kratlan              
    
                              
Røyebestanden i de sagnomsuste Kratltjernene i Femundsmarka hanglet allerede på 60-tallet av svovelutslipp fra europeiske fabrikkpiper. I de påfølgende tiårene opphørte rekrutteringen helt, og før en kom i gang med kalking var den naturlige røyebestanden en saga blott. Påfølgende tiår med kalking og utsetting har gitt et godt fiske, men ingen ny rekruttering. For å stable en mer naturlig bestand på bena igjen har Engerdal fjellstyre satt i gang forsøk med planting av rogn fra stedegen vonsjørøye. Lunefull fisk, vanskelige forhold og middelmådige fiskere har ført til et par mislykkede forsøk, men nå er befruktet rogn omsider utplassert  i såkalte Vibertbokser. Selv om det er langt fra små rognkorn til voksen og gytende fisk, er det å håpe at dette er første skritt mot en ny livskraftig røyebestand.  

Gytefisk    Jan Lillestu gir oksygen    Soloppgang

Foto: Tore Stengrundet

Gå til nyhet i nyhetsarkiv     "Ren nyhet"

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb