LightWEB
LightWeb
Elgfall 31.10
 
31.10-2017
Stressa æljkalv

Denna æljkalven løp langsmed reinsgjerdet på Drevsjømoen før snøfallet i forrige uke. Forhåpentligvis fikk den kontakt med mora si etterhvert uten å skade seg på gjerdet. Det har vært dårlig med oppdateringer på æljfallkanten i hælja grunnet travle tider med ælj- og ulveveiinger på kvelda og viktig jakt på dagen. På staten har det siden siste oppdatering blitt felt fjorokse på Vurrusjølia vest, Okse på Galtåsen nord, Løvåsen sør og Sømåkvolvet, fjorku på Lensmannsberget, kalv på Løvåsen sør og Svartåsen, ku på Kastflolia, Trolltjønnåsen og Snertnesset og fjorku på Vurrusjølia øst. Fjorkua til Lensmannsberget veide 64 kg så man kan vel kalle den et skrapdyr. Det er nå felt 5 av 6 tilleggsdyr øst/vest for Femund mens det sør for Femund ikke er felt noen tilleggsdyr enda. 16 av 31 jaktlag er nå ferdig med ordinær kvote. Det er så langt felt 118 dyr og det gir en fellingsprosent på 84% regnet ut fra en kvote på 136 + 5 felte tilleggsdyr. På viltstellområde 1  har Lillestulaget fått tilleggsdyret som ble nok en kalv.  På vilt 2 skøyt Kvitvordlia ei ku.

Foto: Bjørnar Johnsen
ID:743

Gå til nyhet i nyhetsarkiv     "Ren nyhet"

 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb