13.11-2017
Oppdatering av elgfall

I hælja er det i Løvåsen det har vært elgfall ellers er det stille på elgfallfronten. Løvåsen Sør har fylt kvota med 3 kalver og ei lita ku og Løvåsen Nord fylte kvota med en fjorokse og en kalv. Har vært skart føre for hundeføttene siste dagene og mange lag er også ferdig med årets kvote. Det er 10 av 31 jaktlag som ikke har fylt kvoten enda. men det er fortsatt et par helger til å jakte på. Det er felt 128 elg av en kvote på 136 elg + 5 felte tilleggsdyr som gir en foreløpig fellingsprosent på 90,8.    

Foto: Arkiv