Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Dette utgjør ca 80% av arealet i Engerdal kommune. På statsallmenningen ligger to nasjonalparker, Femundsmarka og Gutulia. i Tillegg er det sju naturreservater og landskapsvernområder. Det finnes ca 800 større og mindre sjøer og vann med fisk i de aller fleste. Den største er Femunden. I tillegg finnes det flere mil med elver, åer og bekker.