LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

Protokollen fra fjellstyremøtet
 

26.08-2016
Protokollen fra fjellstyremøtet er klart

Mange er nok spent på vedtakene fra onsdagens fjellstyremøte og protokollen er nå klar, den finner du under "styrearbeid" og "saksframlegg og møtereferater".
 
 
Bildet til høyere er dagsferskt fra Skrivargarden, utsiktene for helga er noe mer lovende skal vi tro yr.no rett, så det er bare å komme seg ut.
 
God helg!

Foto: Merète Trangsrud
Søknadsskjema for skogsfugljakt
 

26.08-2016
Søknadsskjema for skogsfugljakt

Nå er søknadsskjema for skogsfugljakt i oktober på statsallmenningen i Engerdal klar. Du kan søke frem til 5. september. Etter det vil vi foreta en trekking. Det blir ikke trekking blant innenbygds, men de må registrere sin interesse. De som blir tildelt kort vil få tilsendt en mail med link til betalingsløsning. Kvitteringen du får når du har betalt via nett, er jaktkortet ditt. Du må betale innen fristen for å beholde jaktkortet.
 
Søknadsskjemaet ligger under jakt og søknadsskjemaer på hjemmesiden, men du finner det også her.

Foto: NFS
Lisensjakt jerv
 

26.08-2016
Kvote lisensfelling jerv.

Rovviltnemda har vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv i Hedmark. Til sammen 12 jerver tillates felt i perioden 10. september 2016 til 15. februar 2017. Det ble felt 4 jerver i Engerdaln sist jaktsesong. Mer info fra Fylkesmannens her. 
  • Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
  • Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 12 jerver, hvorav maksimalt 8 hunndyr, kan felles i Hedmark. Av den samlede kvoten kan inntil 5 dyr, hvorav maksimalt 3 hunndyr, felles i blå sone. I den del av blå sone som ligger innenfor ulvesona er det satt en øvre grense på 2 dyr. Det tillates ikke båsfangst innenfor ulvesona.
 
Foto: Viltkamera
utlysning skogsfugljakt
 

25.08-2016
Rype og skogsfugljakt på statsallmenningen i Engerdal 2016.

Engerdal fjellstyre har i møte den 24 august behandlet opplegg for jakt på ryper og skogsfugl på statsallmenningen I 2016. Fjellstyret har besluttet å ikke åpne for jakt på ryper i høst.

Derimot tilbyr vi inntill 120 ukeskort for jakt på skogsfugl (røy og orrhøne er fredet) i perioden f.o.m. 2. Oktober t.o.m. 31 oktober. 72 av disse jaktkortene er forbeholdt innenbygds jegere (for å regnes som innenbygds jeger må du være registrert I jegerregisteret og hatt folkeregistrert bostedsadresse i Engerdal siste året).

Jaktkortene tildeles etter trekking blant interessenter. For å registrere deg som interessent må du registrere deg på eget søknadsskjema som du finner på vår hjemmeside (søknadsskjemaet blir forhåpentligvis tilgjengelig i morgen). Registreringen må være gjort innen 5 september (siste søknadstidspunkt er 5 september kl 23:59:59).

Søknads/interesseskjemaet må fylles ut fullstendig. I dette skjemaet må du registrere når du ønsker å starte din ukesjakt.

De som blir tildelt kort får tilsendt e-post med betalingsinformasjon. Dersom du mottar slik informasjon har du tilbud om jaktkort. Dersom du ikke betaler innen fastsatt frist, regner vi det som du har takket nei til tilbudet.

Jaktrapportering skal skje så snart som mulig og senest 4 dager etter avsluttet jakt. Ved betaling aksepteres de generelle regler som Fjellstyret har fastsatt, samt spesielle regler for skogsfugljakta (fangstbegrensinger). Samtidig aksepterer jaktkortsinnehaver at felt vilt skal framvises for oppsynet på forespørsel.

Erfaringsmessig vil antallet kort forbeholdt innenbygds tilsvare antallet interessenter. Det gjøres derfor ingen trekning for innenbygds jegere, men det er viktig at innenbygds jegere registrerer seg innen fristen slik at kjøpet realiseres innen jaktstart.

Som følge av fjellstyrets vedtak tilbys det ikke egne kort for rype og skogsfugljakt for salg gjennom turistbedrifter I år.

Engerdal fjellstyre tilbyr opplæringsjakt til den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år. Mer om dette finner du under tema jakt på vår hjemmeside.

Fjellstyret minner om at vi tilbyr jakt på annet jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl. I tillegg tilbyr vi kort for trening av hare-, fugle- og elghunder. Disse tilbudene finner du på Inatur.no.Foto: Morten Aas.
Ettersøkshund
 
25.08-2016
Godkjenning av ettersøkshunder

Alle som jakter hjortevilt må ha tilgang til ettersøkshund og det er nå kommet en ny forskrift hvor det bare er autoriserte ettersøksdommere som er godkjent som dommer til fersksporprøver. Tidligere kunne autoriserte jaktprøvedommere dømme fersksporprøver. Det gjør at det i Engerdaln bare er Odd Sømåen som er kvalifisert til å utdanne nye ettersøkshunder. Heldigvis for alle Engerdøler stiller Odd opp og det har vært mange som har prøvd hundene sine siste uka. Det nærmer seg elgjakt og travle tider så alle som har hunder som skal prøves må melde seg på snarest og få unnagjort prøvene i god til før elgjakta starter. På bildet er det Boarderterrier Mille som går sporprøve med en smånervøs fjelloppsyn hengende bak med Odd som dommer, og det gikk bra.  

Foto: Odd Sømåen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 
© LightWeb