LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

protokoll 11 okt
 

16.10-2017
Protokoll fra fjellstyremøte

Protokollen fra forrige fjellstyremøte er nå klar. Som vanlig kan du lese den under menyknappen Styrearbeid. Neste fjellstyremøte er den 14 november kl 19:00.
 

Foto: Arkiv/Ole Opseth.
Elgfall 15 10
 
15.10-2017
Storskyttern på Valdalslaget.

På bildet til venstre er det en fornøyd storskytter på Valdalslaget som avlutta årets jaktkvote med en kalv. Kalven tok riktig nok en siste svømmetur på Yttersjøen så Bring og Schenker måtte komme med gummibåt for å berge fangsten. Nabolaget, Svartåsen gjorde seg også ferdig med årets kvote med ei ku og en kalv. Lillebolaget gjorde seg også ferdig med årets kvote med en kalv. Jotholla skøyt en liten puslete 4 tagger og en noe bedrøvet jaktleder måtte meddele at det var 4 og ikke 3 tagger på oksen som var eldre enn fjordyr. Stemmningen steg betraktelig når oksen kom på vekta og den viste 128 kg. Rysslaget som holder til i Granberget hadde en god dag i går med denna 11 taggeren når en av ungutta tok ansvar. Det er nå felt 103 elger av en kvote på 136 elg + 2 tilleggsdyr som er skutt. Det gir en fellingsprosent på 75.
 
På den private delen har det vært stille i dag. I går skøyt Vestlia denna kua som var skadd i forbeinet og fikk god hjelp til flåinga av eksperthjelp fra Drevsjø og Lillehammer.

Foto: Aleksander Johnsen
Elgfall 14.10
 
14.10-2017
Gråhund stålos = elgfall

Det blei et eftasslipp på gråhunden Pingu som jager på Hovdliaterrenget i går og Eivind var med som skytter, en farlig kombinasjon som bildet viser. Etter en bra stålos hvor Evind var innpå dyra flere ganger i tetta lykkes han å felle denne kalven, en liten kalv som det er bra for elgstammen å ta ut og heller spare de store kalvene. Hovdlia er med det ferdig med årets kvote, men tok tilleggsdyr. På den private delen skøyt Kvitvordlia ei ku i går. I dag har det vært veldig stille med elgfall. Granbergtangen har til gjengjeld skutt to elger i dag med ei fjorku og en 11 tagger okse. Sømåkvolvet har fått ei fjorku og det er alt som er meldt inn på statsallmenninga i dag. På den private delen fikk Vestlia los på ei lita enslig ku som ikke brukte ene forbeinet, etter flere vurderinger og telefoner ble den avliva og det var bra. Kneleddet hadde nærmest gått ut av ledd så det beinet hadde aldri blitt bra igjen. Lerådaln fikk en liten okse i dag.

Foto: Hovdlia
Elgfall 11.10
 
12.10-2017
Mattias sin første elg!

Vi gratulerer Mattias Karlsen med sin første elg, en fin fjorokse, skutt i helga. Mattias jakter på smyg- og lurelaget Vurrusjølia vest og det er bra det er yngre krefter som er ivrige og vil være med på elgjakt.
Er nok ikke så mange jegere ute i elgskogen ukedagene nå, men det er noen pensjonister med barnebarn som jakter på Lillebo og jammen ble det en kalv på Lillebolaget i går. Sømåkvolvlaget har vært beskjedne så langt, men i går blei det en fjorokse.
På den private delen datt det en kalv i Kvitvordlia på mandagen.

Foto: Vurrusjølia vest
Engersjøørreten under lupen
 
11.10-2017
Engersjøørreten under lupen

Fiskerisekretær Syverin Sunde konkluderte på 1930-tallet med at ørreten i Engersjøen er innsjøgyter og benytter de mange bekkeosene til å føre sine gener videre. Tilfeldige høstfangster av storørret i nordenden av sjøen tyder imidlertid også på oppgang av gytefisk i Engeråa, men i det store og det hele er lite gjort for å framskaffe kunnskap om engersjøørretens gyting. Før helga ble det gjort et framstøt for å øke kunnskapen da både Lekjenna, Kansbekken, Lera og nedre deler av Engeråa ble elfisket. I de tre førstnevnte var det kun et fåtall småørret som lot seg fange, mens det i Engeråa ble observert et par fisker på 0,75-1,5 kg. Fangstene av småfisk var også her lave, men en må ta med i betraktningen at vannføringen var for stor til å oppnå god effekt med håndholdt elfiskeapparat. Stor fisk vil dessuten gjerne rømme unna før den bedøves i såpass store vassdrag. Et forsøk med snorkling fra Kansbekken og ned resulterte i observasjon av noen få større ørreter opp til ca 2 kg. Eksperttrioen Atle Rustadbakken, Arne Magnus Hekne og Odd Gisle Heggeriset ledet det hele, mens fjellstyret stilte med tre hjelpesmenn. På bildet ved siden av ser vi de tre ekspertene og hjelpesmann Ole Opseth i full gang med registrering av fangst på Engeråas bredd ved Blakkneset. Og et klikk på lenkene under får fram det vakre synet av nevnte Heggersiets 2,5 kg tunge engersjøørret fra i sommer og Rustadbakken i tørrdrakt.
 
Ørret         Tørrdrakt 
  
Foto: Odd Gisle Heggeriset og Tore Stengrundet
Død reinsbukk
 
10.10-2017
Brunstkamp med en taper.

Denna flotte reinsbukken ble funnet av elgjegere i Jyltingsmarka. En staselig bukk som har kjempet hardt om damene og tapt. Den hadde noen blåmerker og det som antagelig drepte den var et støt i stikkhulet hvor det var rivi opp i kjøttet og blitt en kraftig skade.
 
Det har ikke kommet melding om noen nye elgfall siden søndag. Femundsmarka sør trudde dem gjorde seg ferdig med årets elgjakt i hælja med en oksekalv, laget stussa litt over kalven og begynte fundere på om det var et fjordyr. Den ble veid til 59 kg, og det var en fjorokse, et stusselig lite fjordyr og bra for elgstammen å få tatt ut slike skrapdyr. Laget ønsket ikke å ta fjoroksen på kvoten og jakter da videre på siste dyret.

Foto: Bjørnar Johnsen
Elgfall 8.10
 
08.10-2017
Rolig dag i elgskogen

Det har bare kommet melding om 5 elgfall i dag. På bildet til venstre er det elgoksen som Lillebolaget fikk på torsdag med en fornøyd Sorking som skytter. Skjærbekkdaln skøyt ku og fjorokse i dag og hadde i tillegg en spesiell opplevelse. Var ei ku og en 5 tagger okse inne på et jorde som ble skremt når laget kom kjørende, når oksen skulle hoppe over det gamle gjerdet med piggtråd på toppen som ikke er i bruk lenger, snublet den i øverste tråden og gikk helt rundt og landet på ryggen. Kom seg på beina men var tydelig skada og halta kraftig på høyre bakbein. Seinere på dagen sporet laget opp oksen som bare hadde flyttet seg 200 meter og da haltet den fortsatt. Fallviltgruppa er varslet. En påminnelse til alle grunneiere som har gamle gjerder stående om å gjøre en innsats og fjerne gjerdene og spesielt den piggtråden som ofte er på toppen av saugjerdet. Ellers i dag har Galtåsen nord fått en oksekalv, Vurrusjølia øst en 5 tagger okse og Sundet en fjorokse. På den private delen har det vært stille med elgfall i dag.
 
Foto: Lillebolaget
Elgfall 7.10
 
07.10-2017
Kalvelaget på Blakkstøtlandet.

Lillestulaget hadde nok som målsetting å fylle årets kvote som var to kalv/fjordyr med to ungdyr, men da første fjordyret blei i eldste laget kompenserte ponslaget med en kalv i dag etter bra los med en gråhund. Kalven tok en siste svømmetur i snøværet i efta, men den kom på land til slutt som bildet viser. Lillestulaget tok tilleggsdyr. På viltstellområde 2 har Vestlia fått en piggokse og Moalia gjorde seg ferdig med årets jakt med en kalv skutt i los for gråhund.
 
På statsallmenninga er det felt 7 elger i dag. Risbakken og Femundsmarka sør skøyt kalv og Femundsmarka sør er med det ferdig med årets kvote. Vurrusjølia vest, Granberget og Bjønnberga fikk fjordyr. Femundsmarka nord og Buvika har felt ku i dag. Både Bjønnberga og Buvika felte med dette tilleggsdyr og det er nå igjen 4 dyr på tilleggsdyrkvota øst/vest for Femund. Tilleggsdyra er organisert som en avlysningsjakt, de jaktlaga som er ferdig med årets kvote kan melde seg på og jakte fram til kvoten er full.

Foto: Lillestulaget
Elgfall 6.10
 
06.10-2017
Fornøyd gjeng på Sorken jaktlag!

Sorken jaktlag er i støtet om dagen med elgfall to dager på rad, okse i går og fjorku i dag. Rekkruteringa på Sorken jaktlag ser ut til å være meget bra   som bildet viser.  I Sømådaln er nok et lag ferdig med årets kvote, Trolltjønnåsen fikk en fjorokse i dag så nå er 4 av 5 Sømådalslag ferdig med årets kvote og 3 av laga har tatt tilleggsdyr. Femundsmarka nord var på vei til Kuvolsetra i efta og på veien til setra datt det en okse og ei fjorku.

Foto: Sorken jaktlag
Beverjakt
 

06.10-2017
Beverjakt 2017-2018.

Vi har trekt beverjakt for sesongen 17/18. Det var 20 søkere til 15 kort. Det betyr at det er venteliste. Vi kommer nå til å sende ut faktura til de som har tilbud om kort. Dersom noen på denne lista ikke betaler innen frist eller sier fra seg kort, vil vi tilby de på ventelista kortet. 
 

Foto: Arkiv/ Ole Opseth
endret møtetidspunkt
 

06.10-2017
Endret møtetidspunkt.

Som tidligere annonsert er det fjellstyremøte onsdag den 11 september. Vi gjør oppmerksom på at dette møtet starter kl 09:00, og ikke kl 10 som først annonsert.
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Arkiv/ Ole Opseth
Elgfall 5.10
 
05.10-2017
Storbekken - Kjøttbærerlaget

Storbekklaget er et av de få jaktlaga som holder fast på bæremeisen og kvier seg ikke for å bære elgen fram til vei eller sjø. På bildet er oksen som ble felt i går snart ferdig flådd og klar for grovpartering og bæring. I dag er det to nye jaktlag som er ferdig med årets kvote, Storbekken har fått ei ku og Bjønnberga to kalver, Bjønnberga tar tilleggsdyr. På Lillebolaget var Hågen ute alene i dag og fikk en fin stålos som endte med første elgfallet for denne unghunden i los og det var en 17 tagger okse. Sorklaget har også fått en okse i dag. På Femundsmarka sør var en skummel ekvipasje for elgen  ute i dag, far og sønn Trøen med Engerdalns største hundestall var utpå og da blei det en piggokse oppunder Sandtjønnvola. Ingen elgfall på den private delen i dag.

Foto: Storbekken
Fjellstyremøte oktober
 

04.10-2017
Innkalling til fjellstyremøte.

Det er sendt ut innkalling og møtepapirer til neste styremøte i Engerdal fjellstyre, som er onsdag den 11 oktober kl 10 på Skrivargarden på Drevsjø. Møtepapirene finner du som vanlig under menyknappen Styrearbeid, eller du kan klikke på linkene under.
 
 

Foto: Arkiv/Ole Opseth
elgfall 4.10
 
04.10-2017
Kennet-oksedødaren på Risbakken

Fikk ei melding fra Risbakkenlaget ved Storskyttern Nelly som starta opp jakta i hælja og først fikk en ælj nedpå i går" Etter en dårlig start på jakta🤔 kom vi oss endelig på "rett kjøl".
Med noen kåte elgku-lyder fikk jeg stopp på 6-taggern i dag,
men desverre ingen ren skuddsjangs (for mye busker og kratt). Jeg fikk varsla postrekka, kryssa fingra og Kennet fikk lagt den i bakken. Trivelig å væra igang ! 👍☺
"
Så langt i dag har Vurrusjølia Vest fått ei fjorku og Skjærbekkdaln en 11 tagger okse. På søndag ble det litt rot i statistikken og fjoroksen som Svartåsen fikk på søndagen kom ikke med i skjemaet. Her er oppdaterte skjemaer midt på dagen i dag.

Foto: Storskyttern Nelly
Stryking av fisk
 
03.10-2017
Stryking av ørret i Elgåelva

Var den årlige turen til Elgåelva i dag for å stryke fisken som har blitt fanget denne høsten i stamfiskfella som står fastmontert i Elgåelva. Største fisken i år var en hanne på 5,2 kg. Det var dårlig oppgang i fella denne høsten og det er bare 35 fisker som gikk i fella. All fisken er nå merka med floydmerke og satt ut i elva igen og fjellstyret har fått nok rogn til settefiskanlegget på Snerta.
Det var stille på elgfronten i går og det var bare Lillebo som meldte om en felt kalv

Foto: Jan Nordvålen
Elgfall 01.10
 
01.10-2017
Rolig dag i elgskogen.

Har kommet inn få meldinger om elgfall i dag, er nok mange lag som har pakka sekken etter første jaktuka og forbereder seg på ei arbeidsuke igjen. På bildet til venstre er det den nye stjerna på Hovdlia, Gråhunden Fia med sin første elg som ble felt av dyrlegen på en dødspost ute på flået. Det er felt 3 kalver på statsallmenninga i dag, Storbekken, Galtåsen Nord og Stenbekkhauga fikk kalv og med det er Stenbekkhauga ferdig med årets kvote, men jaktlaget satser på et tilleggsdyr. Vurrusjølia vest fikk en fjorokse og Lillebo en 3 tagger okse.
 
Det har vært stille fra viltstellområde 1, på Vilt 2 har Berget/Vestlia fått en fjorokse.
 
Foto: Hovdlia
Elgfall 30.09
 
30.09-2017
Den store kuskytedagen.

Det er totalt felt 12 elg i dag på privaten og staten, 7 av dem er kuer, men flere av kuene er små og kan gå som ungdyr om vekta er under vektgrensene. På statsallmenninga har Stenbekkhauga felt 2 kuer, Sundet, Hovdlia og Trolltjønnåsen har fått ei ku hver. På bildet til venstre er det en meget blid kar fra Løvåsen Nord med en fin 13 tagger og i tillegg ble det en kalv på samme laget. Sømåkvolvet har fått ei fjorku.
 
Lengst sør i kommunen har Engeren vest gjort seg ferdig med årets jakt med ei ku. Rølia fikk også ei ku i dag. På vilt 2 har Lerskaftet fått en fjorokse og Vestlia en kalv.

Foto: Løvåsen Nord
Elgfall 29.09
 
29.09-2017
13 elgfall på staten i dag.

På bildet til venstre er det jamthunden Lynet som sender en hilsen fra fjellet. Oksen som Femundsmarka sør fikk første jaktdagen hadde Lynet los på i 2,5 timer før det ble fall oppunder fjellet. På statsallemenninga har det kommet melding om 13 elgfall i dag. Stenbekkhauga, Galtåsen sør, Hovdlia og Lillebo fikk alle fjorokser, Hovdlia fikk i tillegg en kalv og Lillebo ei ku. Berget fikk ei ku og er ferdig med årets elgkvote. Valdaln fikk ei fjorku og skyttern var godt fornøyd. Gutulia fikk også ei fjorku. I Jotholla har laget en fast okseskytter som sin vane tro felte oksen i år også. Lensmannsberget fikk en okse i dag som var så opptatt med å varte opp ei smekker elgku at den glemte å være forsiktig og en jeger kunne snike seg helt innpå oksen. Vurrusjølia øst og Svartåsen har felt hver sin kalv.
 
På viltstellområde 1 har Rølia fått en okse og Lillestulaget ei lita ku. På viltstellområde 2 har Kvitvordlia og Berget/Vestlia fått hver sin okse, Hullbekkjølen ei ku, Volskaftet en fjorokse og Moalia en kalv.
 

Foto: Femundsmarka sør
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 
© LightWeb