LightWEB
LightWeb
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark ligger på statsallmenningen.

Lisensjakt jerv
 
13.09-2017
Lisensjakt jerv

Lisensjakt av jerv startet på søndag og Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemdas vedtak i saken etter at vedtaket var påklaget. Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 14 jerver kan felles i Hedmark. Inntil 11 dyr, hvorav maksimalt 6 hunndyr, kan felles i grønn sone. Av denne kvoten kan 3 dyr, hvorav maks 2 hunndyr, felles i blått område utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Innenfor ulvesonen kan det felles 3 dyr hvorav maksimalt 2 hunndyr. Tamreinområdet i Engerdal er i grønn sone hvor det kan felles felles inntill 11 dyr og resterende av Engerdal er i blått område utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv hvor 3 av de 11 jervene kan felles. Se hele vedtaket her med kart. For de som ikke har elgjakt på statsallmenninga (elgjegerne har denne muligheten i elgkontrakten) og ønsker være med på lisensjakt av jerv eller ulv er det bare å registrere seg på fjellstyrekontoret med en e-post eller en telefon. Jakt på jerv og ulv (ulvejakta starter 1. oktober) krever lisens som løses via internett på jegerregisteret.no     

Foto:Viltkamera, Bjørnar Johnsen
ID:707
beverjakt 2017
 

07.09-2017
Utlysning Beverjakt 2017 - 2018.

Engerdal Fjellstyre lyser ut jakt på bever for perioden 1 oktober 2017 til 15 mai 2018. Det kan selges intill 15 jaktkort i denne perioden. Kortene tildeles etter søknad og fordeles jevnt mellom innen- og utenbygdsboende jegere. Søknadsfristen er 25 september. Dersom det skulle være færre søkere enn antall kort ved søknadsfristens utløp selges disse fortløpende. Pris pr. fellingstillatelse er kr 500,-. Både enkeltpersoner og jaktlag kan søke. Søknad sendes oss enten pr post til Engerdal fjellstyre, Hyttveien 45, 2443 Drevsjø, eller pr e-post til post@engerdal-fjellstyre.no innen 25 september.
 

Foto: Arkiv
ID:704
Svaner
 

08.09-2017
Svaner Langs Elgåveien

"I går efta, ca kl 1530, kjørte jeg nordover Elgåveien. En km’s vei nord for Sorken var et svanepar med 4 store unger i ferd med å krysse veien. Synet av en bil gjorde at de ombestemte seg og dro østover, inn i skogen igjen. Jeg fikk tatt et litt dårlig mobil-bilde der 5 av svanene synes bra. På turen til Elgå så jeg mer svaner enn rein, så det er sagt. Artig opplevelse". - Reidar ÅsgårdFoto: Reidar Åsgård
ID:705
Baglimit viltstellområde 2
 

06.09-2017
Baglimit viltstellområde 2

Viltstellområde 2 har bestemt baglimit for 2017, og den er 3 ryper og 1 skogsfugl pr jeger pr dag. Det står feil på jaktkortene som er sendt ut. Dette gjelder altså Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske/Viltstellområde 2 som er et av de to private områdene i kommunen.
 
Baglimit for statsallmenningen står lenger ned på siden og på jaktkortene som er blitt sendt ut.

Foto: Arkiv
ID:703
rype og skogsfugljakt
 

04.09-2017
Rype og skogsfugljakt.

Vi har nå foretatt trekking av jaktkort for rype og skogsfugl. De som har fått tilbud om kort i denne runden har fått en e-post og sms med melding om det. Har du ikke fått noen slik informasjon, har du nok ikke blitt uttrekt denne gangen. Det var stor interesse for kort hos oss, og vi hadde 700 søkere til de kortene som var tilgjengelig.
 
De som har fått tilbud, men som ikke ønsker å benytte seg av dette må gi oss en beskjed om det helst så fort som mulig. Det er mange som står på reserveliste og vi vil gjøre en ny trekning av evt ledige kort sannsynligvis på fredag.
 


Foto: Arkiv/ Lars Erik Pettersen
ID:702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 
© LightWeb